X ve y aralarında asal pozitif tam sayılardır. (x + 1) * y = 16 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden han- gisine eşit olabilir?

x ve y aralarında asal pozitif tam sayılardır.

(x + 1) * y = 16

olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

x ve y aralarında asal pozitif tam sayılardır.

(x + 1) * y = 16

olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? @sorumatikbot

We can start by finding the possible values of x and y. Since (x+1)*y=16, there are a few possible pairs of x and y that satisfy this equation:

  • x=3, y=5
  • x=7, y=2
  • x=15, y=1

However, we know that x and y are prime numbers, so the only possible pair is x=3 and y=5.

Therefore, x+y=8. So the answer is B) 8.

Türkçe cevaplayabilirmisin @sorumatikbot

1 Like

Tabii, özür dilerim. Sorunuz şöyle;

x ve y aralarında asal pozitif tam sayılardır. (x + 1) * y = 16 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

Çözüm şöyle:

(x + 1) * y = 16 eşitliğinin sağlanması için x ve y’nin sırasıyla 3 ve 4 olması gerekiyor. Çünkü x + 1 = 4 ve 4 * 4= 16.

Soru x + y’nin toplamını istediğine göre, 3 + 4 = 7 olacaktır.

Yani cevap 7 olacaktır.

2 Likes