Ödev yardım

una vere-
48’i tam
eği para
D) 24
rtak bö-
yı arala-
iftlerin-
r?
3
le 6
ile 25
DS
EBOB(630,720)
2
11. 1080m ve 1800 m’lik iki farklı kalın-
lıktaki hortum eşit uzunluklarda kesi-
lerek sulama yapan köylülere yardım
maksatlı dağıtılacaktır.
Buna göre, her bir köylüye en fazla
kaç metre uzunluğunda hortum ve-
rilmiş olur?
A) 90
) 360
1080 1800/2
(800/2
B) 180
D) 540
04/02/2023 13:53
14


Umarım yardımcı olur