16.soru doğru cevap B

vard U been
tandan kaç MB faz-
akiler-
-4
0700
S02
N
m
Eylem de bu parçalardan bir oyuncak yapıp resmini çekmiştir. Çekilen fotoğrafların aynı görünümde olma
olasılığı kaçtır?
1
Ezginin her bin 3 parçadan ugan 3 oyuncag varde
Ayo bolgeye ait parçalar birtarortyle yer değiştirbe
mektedir. Ezgi, bu parçalardan kendisine bir oyuncak
yapıp reamint çekmiştir.
B) 2
Parçalan dagitip kardeşi Eylene verip tekrar bir
oyuncak yapmasan isteri
C
108
10. Şekilde, 32 basamakli bir merdivenin üzerine serilen karmzi halı resmedilmiştir
1.DÖNEM
12 cm
2³ cm
2. DENEME
Bu merdivenin her bir basamağı özdeş olup basamaklardan her birinin dikey uzunluğu 2³ cm. yatay uzunluğu 2
cm’dir
Buna göre, merdivenin üzerine her bir basamağa gergin olarak serilen bu kırmızı halinin boyu kaç cm’dir?
A) 2²
C) 2¹
D) 2¹
23