Çozermisiniz!


Yukanda soldan sağa doğru kutulara birebir 36 ve 100’ün çarpanan küçükten büyüğe yazılacaktır

Tüm bölmeler doğru şekilde doldurulduğunda tarali kisimlardaki sayıların çarpımi Xise, X sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

(A) 22-32

B) 29.37 5

2-31

  1. 27.3

ÖRNEK 14

18 m

24 m

12 m

Yanda bir arsanın krokisi verilmiştir. Bu orsadaki her bir bölgenin alar krokide yazılmıştır.

54 m

27 m

Bu krokide her bir bölgenin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre, alanı verilmeyen bölgenin olanı en az kaç metrekaredir?