Hocam bu tur sorulari yapamıyorum açıklayıcı sekilde gösterirseniz sevinirim

dışık iki basamağı arasındaki mesafeler ile ilk ve son basamağın
çlarına olan uzaklıkları birbirine eşit ve santimetre cinsinden tam sayıdır.
Buna göre merdivenlerin iki basamağı arasındaki mesafe en çok kaç santimetre
A) 10
9542
2
23
95
35
Ebob
1’den başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.
• 1 sayısı tüm pozitif tam sayılarla aralarında asaldır.
2².3²5=180
قر الناس من جلد
B) 20
9
tır Çerez Matematik
A
SENOL HOCA
merdiven
+
C) 30
B
5
Yukarıdaki şekilde A ve B yerine yazılacak sayılar, içinde bulundukları üçgenin köşeler
yıların çarpımına eşittir. Kutulardaki sayılar birbirinden farklıdır.
A ve B sayıları aralarında asal olduğuna göre A + B en az kaçtır?
A) 45
B) 47
C) 50