Çarpanlar ve katlar konusunun yeni nesil sorusu


Soruyu açıklayarak söyler misiniz 2 soruyu da

(1/4) 8. Sınıf-Çarpanlar ve katlar-LGS’de Çıkmış Sorular
2 Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt aşağıdaki
gibi altı dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu
bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerin-
de gösterilmiştir.
35 cm²
21 cm²
44 cm²
33 cm²
Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her
birinin kenarlarının uzunlukları santimetre
cinsinden 1’den büyük birer doğal sayıdır.
Buna göre bu kâğıdın bir yüzünün alanı,
santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 154
B) 162 C) 180
D) 196
3
2021 LGS U
9
Yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin
içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazıla-
caktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir.
Bulundukları dörtgenin köşelerindeki daire-
lerde yazan dört sayının çarpımına eşit olan
A ve B sayıları aralarında asaldır.
Buna göre A + B en az kaçtır?
A) 162 B) 191
C) 258
D) 289

İsleminide yaparsaniz sevinirim