Arkadaslar su soruyu cozermisiniz

Merdivenler belirli standartlara göre yapılmaktadır. Merdivenin yatay duran kısma “basamak”, dikey duran bölümün ise “riht” adı verilir. Riht 12-18 cm aralığındadır.

Basamak

180 cm 150 cm

D) 44

C) 33

5 сл

Riht

Mimar Ali’nin yukarıda yapmış olduğu çizimde merdivenlerde riht uzunlukları aynıdır. Buna göre iki çizimde toplamda en az kaç basamak vardır?