Çözermisiniz

üm) / DENEME-1
terilen A ile B noktalan arasin-
km’dir
930
birlerine doğru iki
85.10 km git-
25.10³ km ol-
en araç kaç
7. Aşağıda dört öğrenciye ait kartlar gösterilmiştir.
MATEMATIK
Nermin
A) Kaan
C) Ömer
Ömer
8
Kaan
12
Emine Öğretmen öğrencilerini aşağıda belirtilen ku
rallara göre soldan sağa doğru sıraya dizecektir.
İlk iki öğrencinin kart numaralarının toplamı 5 in
katı olmalıdır.
İlk üç öğrencinin kart numaralarının toplamı bir
asal sayı olmalıdır.
Buna göre, Emine Öğretmen son sıraya hangi öğ
roncivi yerleştirmiştir?
Soyma
13
B) Nermin
D) Şeyma
LC
Bin
ile