Sayi kümeleri

Soru Fotoğrafı:

Soru Açıklaması:

Doğru Cevap: c

1 Like