Matematik ödevi yardımm

metredir?
A) 20
B) 33
40
3375
14, Alanı 625 cm² olan kare şeklindeki kâğıttan her birinin alan
81 cm² olan kare parçalar aşağıdaki gibi kesilerek çıkart
mıştır.
X
X
D) 43
Buna göre son durumda kalan kâğıdın çevresinin
uzunluğu kaç santimetredir?
A) 118
B) 108
C) 73
8
D) 46

@Lgsöğrencisi