Matamatik cozumleri

16 m²
9 m²
B
Yukarıdaki şekilde alanları 25 m², 16 m².9
m² ve 4m² olan karelerin köşeleri uç uca
eklenmiştir.
Buna göre karelerin köşelerinde bulunan A
noktasından B noktasına kenarlar kullanılarak
gidilen en kısa uzaklık kaç metredir?
A) 14
B) 24
C) 32
D) 34
RAMAN
68)
A) 2
K
36
69) √1
A) 11
C) 13
70)

@Ecrin35