Merhaba lütfen bunu çözebilirmisiniz

@sorumatikbot

ABC ikizkenar üçgen, [EF] // [AC], [DF] // [AB]
[AB] = [AC], [EF] = 6 cm, [DF] = 10 cm
Yukarıdaki verilere göre, [AB] kaç cm’dir?

Şimdi bu soruyu adım adım çözebiliriz:

 1. İkizkenar Üçgen Özellikleri:

  • ABC ikizkenar üçgeninde, AB = AC.
  • [EF] // [AC] ve [DF] // [AB].
 2. Benzerlik Kullanımı:

  • [EF] // [AC] olduğu için, \triangle EBF \sim \triangle ABC (benzer üçgenler).
  • [DF] // [AB] olduğu için, \triangle DFC \sim \triangle ABC (benzer üçgenler).
 3. Uzunluk Oranları:

  • \frac{EF}{AC} = \frac{BF}{BC} ve \frac{DF}{AB} = \frac{FC}{BC}.
  • EF = 6 cm ve DF = 10 cm verilmiş.
 4. Benzerlik Oranlarını Kullanarak:

  • \frac{EF}{AC} = \frac{6}{AC} ve \frac{DF}{AB} = \frac{10}{AB}.
  • AC = AB olduğu için, \frac{6}{AB} = \frac{10}{AB}.
 5. AB’yi Bulma:

  • İki oranı birleştirerek, 6 \times 10 = AB \times AB.
  • 60 = AB^2.
  • AB = \sqrt{60}.
  • AB = \sqrt{4 \times 15}.
  • AB = 2 \sqrt{15}.

Cevap: AB = 2 \sqrt{15} cm.


ABC üçgen, [AH] açıortay, [AH] ⊥ [BC], [BH] = [DH]
[AC] = 2\sqrt{34} cm, [BC] = 12 cm
Yukarıdaki verilere göre, [AD] = x kaç cm’dir?

Bu soruyu çözmek için şu adımları izleyebiliriz:

 1. Üçgenin Özellikleri:

  • [AH] açıortay ve aynı zamanda yükseklik olduğu için, \triangle ABC ikizkenar üçgendir.
  • [AH] açıortay olduğu için, \frac{BH}{HC} = \frac{AB}{AC}.
 2. Uzunlukları Kullanma:

  • [AC] = 2\sqrt{34} cm ve [BC] = 12 cm verilmiş.
  • İkizkenar üçgende [AB] = [AC] olduğu için, AB = 2\sqrt{34} cm.
 3. Açıortay Teoremi:

  • \frac{BH}{HC} = \frac{AB}{AC} = \frac{2\sqrt{34}}{2\sqrt{34}} = 1.
  • Bu durumda, BH = HC = \frac{BC}{2} = \frac{12}{2} = 6 cm.
 4. Pisagor Teoremi Kullanma:

  • \triangle AHC dik üçgeninde, AH^2 + HC^2 = AC^2.
  • AH^2 + 6^2 = (2\sqrt{34})^2.
  • AH^2 + 36 = 4 \times 34.
  • AH^2 + 36 = 136.
  • AH^2 = 100.
  • AH = 10 cm.
 5. [AD] Uzunluğunu Bulma:

  • [AH] açıortay ve yükseklik olduğu için, \triangle AHD dik üçgeninde Pisagor Teoremi kullanarak [AD] uzunluğunu bulabiliriz.
  • AD^2 + DH^2 = AH^2.
  • x^2 + 6^2 = 10^2.
  • x^2 + 36 = 100.
  • x^2 = 64.
  • x = \sqrt{64}.
  • x = 8 cm.

Cevap: x = 8 cm.