Matematik sorusu cöz


Yanda asal çarpanlar algoritma sı ile A sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.

2 2 C3 3 5

A B D E 1

  1. C + E = 50

II. A - D = 165

III. DE = 15

IV. B = 2C

Buna göre yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

A = 2 ^ 2 * 3 ^ 3 * 5 ^ 2 B = 2 ^ 3 * 3 ^ 2 * 7
Yukarıda asal çarpanlarının çarpımı şek linde verilen A ve B sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?