Matematik problemleri

Bir annenin bugünkü yaşı 3 yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir.

5 yıl sonra, annenin yaşı ortanca çocuğunun yaşının 2 katından 13 fazla olduğuna göre an- nenin bugünkü yaşı kaçtır?

Soruda verilen bilgilere göre, annenin bugünkü yaşı 3 yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir.

Bu durumda, annenin yaşını A, çocukların yaşlarını B, C ve D olarak kabul edebiliriz. B, C ve D yaşlarındaki çocuklar arasındaki yaş farkı 3 olduğundan, bu çocukların yaşlarını B, B+3 ve B+6 olarak kabul edebiliriz. Toplam yaşlarına göre,

A = B + (B+3) + (B+6)
A = 3B + 9

5 yıl sonra, annenin yaşı A+5, ortanca çocuğun yaşı B+8 olacak. Soruda verilen diğer bilgiye göre,

A + 5 = 2(B+8) + 13
A + 5 = 2B + 29
A = 2B + 24

Yukarıdaki iki denklemi birleştirerek,

3B + 9 = 2B + 24
B = 15

Buna göre, en küçük çocuğun yaşı 15, diğer çocukların yaşları 18 ve 21 olacak, ve annenin bugünkü yaşı

A = 3B + 9 = 3(15) + 9 = 54

Olabilecektir. Dolayısıyla, annenin bugünkü yaşı 54’tür. @Fatmabalta

1 Like