Matematik çözün

3
2.
B
1.
JIL
Buna göre,

 1. a.c
  b
 2. =
  C
  III. b-3c
 3. Bu testte 40 soru vardır.
 4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmın
  a = √8-√12
  2√2-2√3
  b=√18+√27 23√2+ 3√3
  c = √√√2+√3
  52+√3
  A) Yalnız I
  ifadelerinden hangileri bir tam sayıya eşittir?
  B) I ve II
  D) II ve III
  ÖZDEB
  TEMEL MATEMA
  db YAYINL
  E) I, II ve III
  C) I ve III
  A, B ve C birer rakam olmak üzere, aşağıdaki kutuların içine
  toplama (+), çıkarma (-), bölme (+) ve çarpma (-) sembolleri
  her kutuya farklı bir sembol golocalid
  IT I UNE