Sorunun çözümüyle birlikte atarsanız sevinirim

 1. Bu testte 40 soru vardır.
 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi iç

a = √8-√12
b = √18+ √27
c=√√√2+√3
Buna göre,

 1. a.c
  b
  C
  III. b-3c
  II.
  ifadelerinden hangileri bir tam sayıya eşittir?
  B) I ve II
  A) Yalnız I
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  C