Matematik sorusu.!

8
8
a²=27
b2=48 c²=75
olduğuna göre a+b+c toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) √150 B) √300 C) √432
48√2 litre su şişelere konulacaktır.
Şişe
Hacim (Litre)
A
√8
B
√√2
C
√72
4)
O
D) √540
Tablodaki şişelerin her birinden en az bir tane
kullanıldığına göre bu iş için en az kaç şişe kulla-
nılmıştır?