Matematik cebirsel ifade alan

Sorunun cevabini bilmiyorum deneme olarak cozdum daha cevap anahtari gelmedi

x pozitif tam sayı olmak üzere, aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki kâğıttan en büyük alanlı iki kare şeklinde parça kesilip atılıyor. Kesme işlemi kenarlardan biri- ne paralel şekilde yapılmıştır.

(3x + 12) * cm

(x + 4) cm

Buna göre son kalan parçanın bir yüzünün san- timetrekare cinsinden alanı aşağıdakilerden han- gisidir?

A) x ^ 2 + 2x + 4 C) x ^ 2 + 8x + 16

B) x ^ 2 + 4x + 4