Kimyasal tepkimelerde denge


2 L’lik bir kaba 0,4 mol S, ve 0,6 mol H, gazları 6. H2(g) +1 konularak aşağıdaki denge tepkimesi kurulu- yor.

S₂(g) + 2H2(g) 2H₂S(g)

Dengede 0,2 mol S, gazı bulunduğuna göre dengedeki tepkimenin K, değeri kaçtır?