Kimya derişim

Yukarıdaki tepkimenin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti Kc = 9’dur. 1 litrelik bir kapta 1,4 mol H₂ ve 1,4 mol 12 gazları koyuluyor.

Sistem dengeye ulaştığında Hı’nın derişimi ne olur?