Kimya gazlar

He gazi
TK
Şekildeki sabit hacimli kapta ideal
davranıştaki He gazı bulunmaktadır.
Sistemin sıcaklığı 2T K’e çıkarılırsa, ilk duruma göre,
I. Ortalama kinetik enerji
II. Ortalama molekül hızı
III. PV çarpımı
niceliklerinden hangileri iki katına çıkar?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III