Kimya 11.sınıf

2
44.
Sürtünmesiz
piston
Şekildeki sisteme aşağıdaki işlemler ayrı ayrı
uygulandığında,
1.
Sabit sıcaklıkta pistonu yukarı çekme
II.
Sıcaklığı artırma
III. Sabit sıcaklıkta CO₂ gazı ilave etme
hangilerinde CO₂ gazının PV değeri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
47.