SO₂ ve 02 gazlanından oluşan bir karışım 0,9 mol mol kül içermektedir

SO₂ ve 02 gazlanından oluşan bir karışım 0,9 mol mol kül içermektedir.

2S02+02→→→→ 2503

denklemine göre artansız tepkime veriyor. Bu tepkime ile ilgili,

  1. Son durumda kapta 0,6 mol SO, gazı bulunur.

II. Harcanan O₂ gazı 0,6 moldür. III. Toplam atom sayısı başlangıca göre azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?