Kimyasal tepkime

4 L NH3 gazi
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
tepkimesine göre bileşenlerine ayrılıyor.
Buna göre tepkime sırasında aynı şartlarda ortamda 6 litre gazın bulunduğu anda NH3 gazının hacimce % kaçı ayrışmıştır?

1 Like