Kimyasal hesaplama

Kapalı bir kapta 24 litrelik NH3 gazının % 25’i
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
denklemine göre ayrışıyor.
Buna göre aynı şartlarda tepkime sonunda ortamda bulunan gazların toplam hacmi kaç litredir?

1 Like