Keynesyen tasarruf fonksiyonunu yardımıyla, marjinal tasarruf eğilimini elde ediniz. Grafik yardımıyla gösteriniz

Keynesyen tasarruf fonksiyonunu yardımıyla, marjinal tasarruf eğilimini elde ediniz. Grafik yardımıyla gösteriniz.

Keynesyen tasarruf fonksiyonu, kişilerin gelir düzeyine bağlı olarak ne kadar tasarruf ettiklerini gösteren bir ekonomik modeldir. Matematiksel olarak, Keynesyen tasarruf fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

S = Y - C

Burada, S: Toplam tasarruf Y: Toplam gelir düzeyi C: Toplam tüketim

Marjinal tasarruf eğilimi ise tasarrufun gelir düzeyindeki artışa karşılık ne kadar değiştiğini ifade eder. Marjinal tasarruf eğilimi, tasarruf fonksiyonunun türevi olarak bulunabilir.

Diyelim ki, Keynesyen tasarruf fonksiyonu şu şekildedir:

S = 0,5Y

Bu fonksiyona göre, tasarruf miktarı gelir düzeyinin yarısı kadardır. Şimdi marjinal tasarruf eğilimini bulalım:

Ms = dS/dY

Ms = d(0,5Y)/dY

Ms = 0,5

Marjinal tasarruf eğilimi, 0,5 olarak bulunmuştur.

Şimdi, marjinal tasarruf eğilimini grafik olarak gösterelim. Aşağıdaki grafikte, yatay eksende gelir düzeyi (Y) ve düşey eksende tasarruf miktarı (S) yer almaktadır. Keynesyen tasarruf fonksiyonu olan S = 0,5Y doğrusu, yatay ekseni kesen noktada başlamaktadır ve 45 derece açı ile yükselmektedir. Marjinal tasarruf eğilimi olan Ms = 0,5 ise, bu doğrunun eğimidir ve doğrunun herhangi bir noktasındaki marjinal tasarruf eğilimi bu değere eşit olacaktır. Grafikte, Ms = 0,5 olarak gösterilmiştir.

    |
    |    /\
    |   / \
    |   /  \
    |  /   \
    |  /    \
    | /     \
    | /      \
    |/--------------\
    |     Ms=0,5
    |
-----------------------
     Y

Grafikte görüldüğü gibi, tasarruf miktarı gelir düzeyine bağlı olarak artmaktadır, ancak artış marjinal olarak azalmaktadır. Yani, gelir düzeyindeki artışa karşılık tasarruf miktarındaki artış azalmaktadır, bu da marjinal tasarruf eğilimini göstermektedir.

1 Like