İktisat konusu

Keynesyen tasarruf fonksiyonunu yardımıyla, marjinal tasarruf eğilimini elde ediniz. Grafik olarak