Temel makro ekonomik özdeşliklerin tasarruf paradoksunu ifade ediniz kısaca

Temel makro ekonomik özdeşliklerin tasarruf paradoksunu ifade ediniz kısaca