Temel makro ekonomik özdeşlikler ile tasarruf paradoksunu ifade ediniz

Temel makro ekonomik özdeşlikler ile tasarruf
Paradoksunu ifade ediniz?