Marjinal tasarruf eğilimi

IMG_20230411_113047

Marjinal tasarruf eğilimi ile çoğaltan ilişkisini anlatınız.

Marjinal tasarruf eğilimi, kişilerin gelirlerindeki artışa karşı ne kadar tasarruf edeceklerini gösteren bir kavramdır. Bu kavram, ekonomik büyümenin nasıl gerçekleştiği ve çoğaltan mekanizmasının nasıl işlediği konusunda önemli bir rol oynar.

Çoğaltan mekanizması, ekonomide devlet harcamaları veya vergi indirimleri ile ortaya çıkar. Bu mekanizma, ekonomideki toplam talebi arttırarak istihdamı, üretimi ve dolayısıyla da ekonomik büyümeyi teşvik eder.

Marjinal tasarruf eğilimi de ekonominin bu büyümesine katkıda bulunur. Kişilerin gelirleri arttıkça, tasarruf etmek için ayırdıkları oran düşer. Yani gelir arttıkça harcamalar artar ve bu da ekonomik büyümeye katkıda bulunur.

Örneğin, bir hükümet, %10’lık bir vergi indirimi uygularsa, insanların tasarruf eğilimleri düşecektir ve daha fazla harcama yapacaklardır. Bu daha yüksek tüketim, firmaların üretimlerini artırmasına, daha fazla istihdam yaratmalarına ve nihayetinde ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına neden olacaktır.

Böylece, marjinal tasarruf eğilimi ile çoğaltan mekanizması arasında pozitif bir ilişki vardır. Marjinal tasarruf eğilimi düştükçe (tasarruflar azaldıkça), çoğaltan mekanizması da daha etkili olur ve ekonomik büyüme daha hızlı gerçekleşir.

1 Like