Sermaye birikimi ve toplam arz arasında ki ilişki nedir İktisat konusu

IMG_20230404_092704

Sermaye birikimi ve toplam fark arasında ki ilişki nedir

Cevap: Sermaye birikimi ekonomide, bir ülkede veya bir bölgede yatırım yaparak varlıkların çoğaltılması anlamına gelir. Sermaye birikimi, daha fazla yatırım imkanı sağlayarak ekonomiye katkıda bulunur ve uzun vadede ekonomik büyümeyi destekler.

Toplam arz ise, bir ekonomide mevcut olan tüm mal ve hizmetlerin toplamının miktarını ifade eder. Toplam arz, üretim faktörlerinin (işgücü, sermaye, doğal kaynaklar vb.) verimliliği ve kullanımı ile belirlenir.

Sermaye birikimi ve toplam arz arasında pozitif bir ilişki vardır. Sermaye birikimi, genellikle işletmelerin üretkenliğini artırarak ve yeni işletmelerin kurulmasına imkan sağlayarak toplam arzı artırır. Yatırımların artması, üretkenliği ve teknolojik ilerlemeyi teşvik ederek üretimde verimliliği artırabilir. Sonuç olarak, sermaye birikimi, toplam arzın artmasına ve ekonominin büyümesine katkıda bulunur.

@Eylül_dnz

1 Like