Marjinal tüketim eğilimi ile çoğaltan ilişkisi

Marjinal tüketim eğilimi ile çoğaltan ilişkisini anlatın

Marjinal tüketim eğilimi (MTE), bir bireyin veya bir ekonominin, daha fazla gelir elde ettiği zaman ne kadar harcama yapacağına karar vermesindeki değişimi ifade eder. Çoğaltan ilişkisi ise, iki değişken arasındaki artış veya azalışın birbirini nasıl etkilediğini gösteren bir ilişkidir.

Marjinal tüketim eğilimi ile çoğaltan ilişkisi arasındaki bağlantı, bir bireyin veya bir ekonominin MTE’sinin yüksek olması durumunda, elde edilen herhangi bir artışın daha yüksek bir oranda tüketim artışına neden olmasıdır. Yani, MTE yüksek olan bir kişi veya ekonomi, daha fazla gelir elde ettiğinde daha büyük bir yüzdesini tüketmeye eğilimlidir.

Örneğin, bir kişinin MTE’si yüksekse ve geliri %10 artarsa, bu kişi muhtemelen tüketimini %8 veya %9 artırabilir. Bu durumda, çoğaltan ilişkisi, gelirdeki %10 artışın, tüketimdeki %8 ila %9 artışa neden olduğunu gösterir.

1 Like