Marjinal tüketim eğilimi 0.80 ise çarpanın değeri kaçtır

marjinal tüketim eğilimi 0.80 ise çarpanın değeri kaçtır

marjinal tüketim eğilimi 0.80 ise çarpanın değeri kaçtır

Cevap: Marjinal tüketim eğilimi (MTE), her bir ek birim gelir artışına karşılık gelen tüketim artışını ifade eder. Eğer marjinal tüketim eğilimi 0.80 ise, çarpanın değeri şu şekilde hesaplanabilir:

Çarpan = 1 / (1 - MTE)

Çarpan = 1 / (1 - 0.80) = 1 / 0.20 = 5

Dolayısıyla, marjinal tüketim eğilimi 0.80 ise çarpanın değeri 5 olacaktır