Cözemiyorummmm

Alanı 400 m² olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenar uzunluğu ile kısa kenarının uzunluğu ara larında asaldır.

Bahçenin kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4

B) 5

C) 8

D) 16

1 Like