Cevapları ve çözümleri lazim

18:26 X M
Bitti

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) (-4, 7) noktası II. bölgededir.
  B) (8,-1) noktasi IV. bölgededir.
 2. SINIF
  MATEMATİK

C) (-9, -2) noktası III. bölgededir.
D) (5,0) noktası y ekseni üzerindedir.
E)(√5) noktası 1. bölgededir.
9.
Analitik düzlemde M(m + 2,5) noktası y ekseni üzerin-
de, N(7, 6-n) noktası x ekseni üzerinde ise m-n farkı
kaçtır?
A)-12
A) 1. bölge
C) III. bölge
B)-8
TEST 10
3. Analitik düzlemde K(3x, noktası IV. bölgede olduğu
na göre, L(x-2y. *)noktası hangi bölgededir?
y
C)-4
E) IV. bölge
D) 4
B) II. bölge
D) x ekseni üzerinde
A(-3, 2), B(4, -1), C(-5, -6)
olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A noktasinin x eksenine uzaklığı 2 br
B) B noktasının y eksenine uzakliği 4 br
C) C noktasının x eksenine uzaklığı 5 br
D) B noktasınin x eksenine uzaklığı 1 br
E) A noktasının y eksenine uzaklığı 3 br
Ĉ
A(-9, 5) ve B(-6, 9)
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 4
B) 4√3
C) 5
D) 5√2
TT ✓
E) B
ANALITIK-I
E6
5.
To
Metin düzenleyici Resmi düzenle
6.
7.
8.
хо
A(n +4, n-2)
noktasının y eksenine uzaklığı 6 birim olduğuna göre, n
nin alacağı değerler çarpımı kaçtır?
A)-32
B)-24
C)-20 D)-16 E)-12
D) (4,0)
K(m-5, n+3)
noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim, y eksenine uzak-
liği 7 birim olduğuna göre, m + n toplamı en az kaçtır?
A)-18
B)-17
C) -15
D)-12 E)-10
A-2
POČKU
Yukandaki O merkezli koordinat düzleminde, aşağıdaki
noktalardan hangisi belirtilmemiştir?
A) (-3,-4)
B) (0, 3)
LTE
TEST 10
0
B)-6

Ala-2, b+1)
noktası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a= 2 ise A noktası y ekseni üzerindedir.
B) b=-1 ise A noktasi x ekseni üzerindedir.
C) a=2 ve b=-1 ise A noktasi orijindedir.
D) a>2 ve b>-1 ise A noktası I. bölgededir.
E) a<2 ve b>-1 ise A noktası IV. bölgededir.
14.5G
Formu Doldur
E) (-5,2)
C-8
42
13. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde olup A(-3,0) nok-
tasına olan uzaklığı 5 birim olan noktaların apsislerinin
çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-18
B)-16 C) -15 D)-12
YANLIŞ
C) (-3,-1)
11. Sunf Matematik Yaprak Test

 • É
  CamScanner ile taand
  E)-10
  E)-12
  W
  Açıklama