Matematik tt

E) 5
A) 3
B) 4
A) (7, 14)
C) 5
D) (-5, 14)
5. Analitik düzlemde, A(-3, 1), B(1,-5) noktaları veriliyor.
A, B, C noktaları doğrusal Ce [AB] ve 5 |AB| = 2|AC| ol-
duğuna göre, C noktası aşağıdakilerden hangisidir?
D) 6
B) (5, 14)
E) 7
C) (7,-14)
E) (-7, 14).