Matematik analitik geometri

14:47
Raunt
LM19112010
4.
2. Analitik düzlemde Mim + 2,5) noktası y ekseni üzerin-
de, N(7, 6-n) noktası x ekseni üzerinde ise m-n farkı
kaçtır?
A)-12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) (-4, 7) noktası II. bölgededir.
B) (8,-1) noktası IV. bölgededir.
C) (-9, -2) noktası III, bölgededir.
D) (5,0) noktası y ekseni üzerindedir.
B
(25) noktası 1. bölgededir.
9.
Analitik Geometri 1.ödev-9 Q
3. Analitik düzlemde K(3x,
na göre, L(x - 2y, noktası hangi bölgededir?
=)
A) 1. bölge
C) III, bölge
E) IV. bölge
C)
A)-20
A(-3, 2), B(4, -1), C(-5, -6)
olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A noktasının x eksenine uzaklığı 2 br
B) B noktasinin y eksenine uzaklığı 4 br
C) C noktasının x eksenine uzaklığı 5 br
D) B noktasının x eksenine uzaklığı 1 br
E) A noktasınin y eksenine uzakliği 3 br
Mobil görünüm
D) 4
B)-15
noktası IV. bölgede olduğu
B) II. bölge
D) x ekseni üzerinde
A(-9, 5) ve B(-6, 9)
noktalan arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 4
B) 4√3
C) 5
D) 5√2
C)-14
E) 8
D) 14
888
Önizleme
ANAHIIK-I
E) 6
E) 20
5.
6.
7.
8.
A(n+4, n-2)
noktasının y eksenine uzaklığı 6 birim olduğuna göre, n
nin alacağı değerler çarpımı kaçtır?
A)-32
B)-24
C)-20
TEST 10
D) (4,0)
D)-16
K(m-5, n+3)
noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim, y eksenine uzak-
liği 7 birim olduğuna göre, m + n toplamı en az kaçtır?
B)-17 C)-15 D)-12 E)-10
A)-18
Yukandaki O merkezli koordinat düzleminde, aşağıdaki
noktalardan hangisi belirtilmemiştir?
A) (-3,-4)
B) (0, 3)
78
Ala-2, b + 1)
noktası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a 2 ise A noktası y ekseni üzerindedir.
B) b-1 ise A noktası x ekseni üzerindedir.
C) a=2 ve b=-1 ise A noktası orijindedir.
D) a> 2 ve b>-1 ise A noktası 1. bölgededir.
E) a<2 ve b>-1 ise A noktası IV. bölgededir.
Projeksiyon
E) (-5,2)
451 Apm 17,3m + 1)
E-12
C) (-3,-1)
CamScanner ile tarandı
11. Soef Matematik Yaprak Test
13. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde olup A(-3,0) nok-
tasına olan uzaklığı 5 birim olan noktaların apsislerinin
çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-16
B)-16
C) -15 D)-12
Düzenle
E)-10