Matematik analitik geometri 2

1
14:47
4.
2
9.
E) IV. Doige
10.
A(-3, 2), B(4, -1), C(-5, -6)
olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A noktasının x eksenine uzaklığı 2 br
B) B noktasının y eksenine uzaklığı 4 br
C) C noktasının x eksenine uzaklığı 5 br
D) B noktasının x eksenine uzaklığı 1 br
E) A noktasinin y eksenine uzaklığı 3 br
A(-9, 5) ve B(-6, 9)
noktalan arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 4
B) 4√3
C) 5
D) 5√2
P(m+ 10,-4)
noktasının orijine uzaklığı 5 birim olduğuna göre, m nin
alacağı değerler toplamı kaçtır?
A) -20
B)-15 C)-14
E) 6
11. T(2x-1, 10)
noktasının R(x + 7, 10) noktasına uzaklığı 6 birim oldu-
ğuna göre, x in alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A) 16
B) 20
C) 24
D) 28
A)-3 B)-1
D) 14 E) 20
11. San Matematik Yaprak Test
12. R(a-8, a + 2)
noktası düzlemin II. bölgesinde olduğuna göre, a değeri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
C) 2
D) 5
E) 30
E) 7
8.
TYEME
D) (4,0)
A(a-2, b+1)
noktası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a 2 ise A noktası y ekseni üzerindedir.
B) b-1 ise A noktası x ekseni üzerindedir.
C) a=2 ve b=-1 ise A noktası orijindedir.
D) a>2 ve b>-1 ise A noktası I. bölgededir.
E) a <2 ve b> -1 ise A noktası IV. bölgededir.
721
16.
B) 1
E) (-5,2)
CamScanner ile tarandı.
13. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde olup A(-3, 0) nok-
tasına olan uzaklığı 5 birim olan noktaların apsislerinin
çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-18 B)-16 C)-15 D)-12 E)-10
B
14. Analitik düzlemde A(2a + 3, 0) noktasının orijine uzaklı-
g, B(9-a, 0) noktasının orijine uzaklığına eşit olduğuna
göre, a nin negatif değeri kaçtır?
A)-2
B)-6
C)-8
11. Sort Matematik Yaprak Test
E₁
15. A(3m+ 17, 3m+1)
noktasının eksenlere uzaklıkları eşit olduğuna göre, m
kaçtır?
A) 3
C) 0
CE
78
F
с
D)-9
D)-1
"*
WPS Office tarafından desteklenir
D) F
E-12
Yukarıda eksen çizgileri belirtilmemiş düzlemde B nok-
tası y ekseni üzerinde, D noktası x ekseni üzerinde ise
orijin yukarıdaki noktaların hangisidir?
A) A
B) C
Cevaplarını Raunt’a gir, doğru ve yanlışlarını gör
çözüm videolarını izle!
"Eksiklerim bölümünün sana özel oluşturulabilmesi
için bu çok önemli!
CamScanner ile tarandı.
E-3

Merhaba @Talha74 sorularınızı tek tek sormalısınız.