Bakarmısınız

 1. A(2,-2) ve B(3, 1) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan
  noktaların geometrik yerinin denklemi nedir?
  A) x + 3y = 1
  B) x-3y = 1
  D) x - 2y = 1
  )(
  C) x + 2y = 1
  E) 3x + y = 1

A(-8, 6)