Analatik geometri

Analitik düzlemde, A(k+ 3, 2k-8) noktası
4. bölgede olduğuna göre, k nın alabileceği en
büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) -3
B)-2
C) 1 D) 2
E) 3

A(k+3,2k-8) 4. bölge
4. bölgede işaretler x +, y - olur.
k+3>0
k>-3

2k-8<0
2k<8
k<4

-3<k<4
k’nin alabileceği en küçük değer= -2
en büyük değer=3

-2+3=1