Matematik geometri

lık kaç
ar-
Mz►►►
M2
11. A(a, 4) noktasının koordinat başlangıcına (orijine)
olan uzaklığı, B(-2, 6) noktasına olan uzaklığına eşit
the olduğuna göre, a kaçtır?
B) 3
C) 4 D) 5
A) 2
BE
LYS Analitik Geometri
2011
E) 6

@Burak118 anlamadığın yeri sorabilirsin