11.sınıf matematikk

x- ekseni üzerindeki bir A noktasının (4, 6) nok-
? tasına olan uzaklığı 10 br olduğuna göre, A noktasının apsisinin alabileceği değerler top- lamı kaçtır?

@İBRAHİM_DEMİRGÖK