Doğrunun denklemi

A(1, 2) noktasından geçen ve x-2y+1=0
doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi
nedir?
A) x-2y = 0
C) x-2y+3=0
E) x+2y+1=0
29)
B)x-2y+2=0
D)x+2y-5=0

Anlamadığın yeri sorabilirsin

1 Like