Analitik geometri

Acil lazım Analitik geometri ile ilgili

Nokianut tualibt, licedennest
1.
DEX
N1,
FR-1
Vaa
PO
Analisk düzlemde
ABC bir üçgen ve
D.E.F. bun
duktan kenarlann
orta noktalande
Yukandaki verilere göre, D noktasının koordi-
natian nedir?
A) (4,3)
E) (-2,0) C) (4.1)
0) (1,5) 3) (0, 3)
2. Analitik düzlemde A(1,5) ve 8(6-5) nokta-
lan veriliyor.
C[AB] ve 4|AC|-|CE| olduğuna gore, C
noktasının koordinatlar aşağıdakilerden hangisi-
ar?
A) (2.3) 8 (-1,3) C) (2.2)
D) (-2.5)
(1.2)
3. Analitik düzlemde A(-2.6) ve B(-4,-5) nok-
talan veriliyor
3(AC)=5BC) olacak biçimde [AB] ndon
daki C noktasının koordinattan aşağdakilerden
hangisidir?
A) (2.0)
(11,3) (-7,-17)
081-7-24) E) (-4,-21)
0,3
50.9
DOD 13
7.
Yukanda verilenlere göre, A noktasnin koordi
natlan aşağdakilerden hangisidir?
A) (13. 10) E) (9,-6)
D) (-5,9)
Sekilde [AD]
ve [CD] bes
eşit parçaya
aynigte
5. Analitik düzlemde köpe koordinatian A(x, 2).
B12. y) ve C(3, 4) elan ABC üçgenin ağlik
merket G(4,3) olduğuna göre, xy toplams
kot?
AR
(C) (7.12)
(13, 11)
ms C) 10 11 12
6. Anatatik düzlemde kopelerinin koordinatian
A(-2,2), B(0, 4) ve G(3, 0) olan ABC üçgeninin
ak merkezinin köşesine uzakhği kaç bir die?
A5 84 03 02 01
Cox s
Ansik düzende
ABCD dikdörtgen
B(-2,0)
be a D(8,0)
G(x, y)
Yukandaki verilere göre, C noktasnin koordi
nattan aşağıdakilerden hangisidir?
Al (11,-5) (13-6) (6-4)
D) (6-7)
&
D.
Yuka
nati
Al
10