Analitik geometri doğrunun analitik incelemesi

YA
B
0
C
B) 11
A
C) 12
D
Yukarıdaki dik koordinat sistemi birim karelere bö-
lünmüştür.
Buna göre, Alan (ABCD) kaç birimkaredir?
A) 10
D) 13
X
E) 15
BAŞARI TEX
BI


Öncelikle analitik düzlemi dikdörtgen olarak ele aldım. Daha sonra üçgenlere ayırdım ve ayrı ayrı alanlarını buldum. Biraz karışık görünüyor olabilir ama dediğim gibi sen de benim gibi ayır üçgenlere daha sonra daha iyi anlayabilirsin