9.sınıf mantık sorusu lütfen yardımcı olun

p ve q önermelerinin birbirine göre doğruluk durumları Şekil I deki; p, q ve r önermelerinin birbirlerine göre doğruluk durumlan Şekil II deki doğruluk tablosunda verilmiştir. Bu tablolarda doğru- luk değerlerinin yazılı olduğu Şekil de 4 satır, Şekil II de 8 satır vardır.

p

1

1

1

0

0

1

0

q

0

Şekil I

1

q

r

1

1

1

1

0

1

  • 1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Şekil II

Buna göre birbirinden farklı p, q, r, s ve t önermelerinin birbirlerine göre tüm doğruluk durumunu belirten doğru- luk tablosunda, doğruluk değerlerinin yazıldığı kaç satır olur?

@Allttab n tane önerme için doğruluk tablosunda 2^n durum vardır. 5 tane önerme için 2^5=32 durum vardır.