11. Sınıf kimya

40 g sud kostik (NaOH) 160 cm³ suda çözülerek özkütlesi 1,2 g/cm³ olan bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi ne olur? (Na: 23, 0: 16, H: 1, du: 1g/cm³)

A) 5

B) 8

C) 7

D) 6

E) 4