Kimya dersi

  1. Soru

7.36 0 sınıfı 1 mol 529 you 0.1mi = 2, 7

  1. Son

c +

4 m

500 gram % 52 saflıkta içeren Zn katısı üzerine aşırı miktarda NaOH çözeltisi dökülerek,

Zn(k) + 2NaOH(suda) Na2ZnO2(suda) H_{2}(g)

tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre, tepkime sonucunda açığa çıkan H_{2} gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (Zn: 65g / m * ol )

1 Like