Arkadaşlar değişimlerinizi cozersebiz mutlu olurum 11.sinif cozeltiler

 1. Metil alkol (CH3OH) ile hazırlanan sulu çözeltisinin molar derişimi
  4,5 M ve çözeltinin özkütlesi 0,9 g/mL dir.
  Buna göre, çözeltide kütlece % kaç metil alkol vardır? (C:12, H:1, 0:16)
  A) 18
  A) 5
  A) 1,8
 2. 40 g sud kostik (NaOH) 160 cm³ suda çözülerek özkütlesi 1,2 g/cm³
  olan bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi ne olur?
  (Na: 23, O: 16, H: 1, du: 1g/cm³)
  B) 16
  B) 8
  A) 2,25
  B) 5,8
 3. 500 mL su örneğinde 3,2 mg kurşun iyonu (Pb² ) bulunmaktadır.
  Buna göre, çözeltinin derişimi kaç ppm dir?
  A) 0,3
  C) 20
  B) 10
  A) 5
  C) 7
  B) 0,45
  C) 6,4
 4. 5 mg CaCO, katısı ile bir miktar su karıştırılarak 2000 g çözelti
  hazırlanıyor. CaCO3 katısının % 70’i çözünmeden kaldığına göre,
  çözeltinin derişimi kaç ppm olur?
  A) 0,35
  B) 0,50
  C) 1,25
  B) 0,4
  D) 25
 5. Sertlik derecesi 1 olan suyun analizinde 33,6 ppm MgCO3
  bulunmuştur. Buna göre, 10³ M Mg²+ iyonu içeren suyun sertlik derecesi
  kaç olur? (Mg: 24, O: 16, C: 12)
  A) 1
  C) 2,5
  B) 4
  D) 6
  D) 2,8
  C) 0,2
 6. Bir gaz karışımında 1 ppm oranında Ne gazı bulunmaktadır.
  Buna göre, 10 mollük gaz karışımında Ne gazının mol kesri kaçtır?
  A) 1.10.5
  B) 1.108
  C) 2.10 5
  D) 6.10* E) 1.106
  E) 21
  D) 0,25
 7. 300 mL 2 M NaCl ve 900 mL 0,5 M CaCl₂ çözeltileri karıştırılıyor.
  Oluşan çözeltideki Cl iyonu molar derişimi kaç olur?
  C) 0,25 D) 1,25
  C) 2
  E) 4
  D) 4,5
  E) 3,8
 8. 0,2 M 500 mL Ca(NO3)2 çözeltisi ile derişimi bilinmeyen 500 mL
  AI(NO3)3 çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan çözeltide NO, iyonları molar
  derişimi 0,8 M olduğuna göre, başlangıçtaki Al(NO3)3 çözeltisinin molar
  derişimi ne olur?
  D) 0,5
  E) 0,75
  D) 3
  E) 5
 9. Toplam 1,2 mol iyon içeren 200 mL’lik Na₂SO4 çözeltisinin molar
  derişimi kaç olur?
  E) 0,75
  E) 0,7
  E) 6