11. Sınıf kimya sorusu

Metil alkol (CH3OH) ile hazırlanan sulu çözeltisinin molar derişimi 4,5 M ve çözeltinin özkütlesi 0,9 g/mL dir.

Buna göre, çözeltide kütlece % kaç metil alkol vardır? (C:12, H:1, 0:16)

A) 18

B) 16

C) 20

D) 25

E) 21